Бизнес модел на агропроекта – това е концептуално описание на взаимосвързани бизнес процеси, което дава представа за това, какво и как компанията произвежда, на къде и как да се реализира готовата продукция и как да се печели.

Разработване на бизнес модел на агропроект позволява:

За да се разработи бизнес модел на ново агропромишлено предприятие, първо трябва да се извърши:

За да се подобри бизнес моделът на съществуващо агропромишлено предприятие, е необходимо да се решат следните задачи:

Специалистите на нашата компания имат дългогодишен опит в съпровождането както на съществуващи, така и на създадени от нулата агропредприятия в различни продуктови и потребителски сегменти.