В интерес на инвеститорите и банките провеждаме цялостен одит на работата на агропредприятията: от технологично оборудване до търговски и маркетингови дейности.

Производствен одит:

Организационен одит:

Търговски и маркетингов одит: