Глобалното изменение на климата и очакваното увеличение на населението до средата на 21 век водят до промяна в търговския и хранителен баланс в света-увеличаване на цената на храните.

В тази връзка дигиталната трансформация на агропромишления комплекс носи огромен потенциал за устойчиво развитие и повишаване на производителността на агропредприятията, благодарение на подобряването на точността на планирането, управлението и автоматизацията.

Дигитализацията на агропроектите позволява:

Своевременно осигуряване на необходимата информация за управлението на агропредприятията за вземане на решения

Основните елементи на дигитализацията на агропромишления комплекса:

Нашият екип ще ви помогне да изберете правилното цифрово решение, което ще съответства на целите на вашата агрокомпания и ще допринесе за повишаване на нейната ефективност.