Собственост

Настоящият сайт е собственост на фирма Rincon Agrotech.

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на Rincon Agrotech, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с Rincon Agrotech.

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска, при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към agrotech.bg – за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта agrotech.bg, без изричното писмено съгласие на Rincon Agrotech, независимо дали е посочен източникът, или е поставен линк към него.

Всяко подобно действие ще бъде преследвано от Rincon Agrotech по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е Rincon Agrotech или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

Rincon Agrotech има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

Rincon Agrotech прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възжността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

Rincon Agrotech не носи отговорност за евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание

Конфиденциалност

Вашата лична сфера и е важна за нас. Като администратор на лични данни, ние се грижим за спазването на разпоредбите във връзка със защита на данните и най-вече на европейския Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД), който влезе в сила от 25 май 2018 г. и на съответното приложимо българско законодателство.

Нашите компютърни системи са защитени срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани трети лица, както и срещу загуба и унищожаване, посредством технически и организационни мерки.

Приемайки тези Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработката на предоставените от тях лични данни при попълване на формуляра за контакт. Научете повече за обработката и защитата на вашите лични данни в нашата декларация за поверителност

Обезщетения

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него, представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.