Одит и подобряване на ефективността

Провеждане на цялостен одит на работата на агропредприятията, идентифициране на "тесните места" и разработване на програма за коригиращи мерки

Финансови консултации и M&A

Интегрирана поддръжка на сделки за сливания и придобивания (M&A) и инвестиционни проекти в областта на агробизнеса.

Маркетинг консултации

Комплексна поддръжка и стратегическо планиране на дейността на агропредприятията както на вътрешния, така и на външните пазари.

Услуги за държавни структури

Консултации ескорт в областта на селското стопанство, провеждане на изследвания, разработване на стратегии, концепции и стандарти за качество на регионалните марки

Приложни услуги

Практически ориентирани услуги в областта на селското стопанство за действащи предприятия и AgTech стартиращи фирми