За компанията

Rincon Agrotech – професионална асоциация на компании и експерти в областта наагробизнеса от различни страни.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

  • Над 20 подотрасли на агропромишления комплекс в областта на компетенциите
  • Повече от 30 експерти от агробизнеса
  • Над 50 проекта са реализирани в АПК

ГЕОГРАФИЯ НА НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Над 50 реализирани проекта в страните от Източна Европа, Близкия изток, Азия.

Нашият международен екип включва професионалисти с богат и резултатен опит в изпълнението на проекти в областта на агропромишления комплекс и хранително-вкусовата промишленост. Сред нашите експерти са търговски директори, специалисти в областта на отглеждането на живи животни и преработката, логистици, специалисти в областта на външноикономическата дейност и много други.

«Мисията на компанията е да насърчава компаниите от селскостопанската и хранителнатапромишленост да организират надеждна и печеливша бизнес система. Нашите клиентивинаги получават най-ефективния набор от компетенции и решения, които са необходими запостигане на поставените цели»

Константин Корнеев, CEO Rincon Agrotech

Константин Корнеев, CEO Rincon Agrotech

Нашият екип

Evgenia Shalikhmanova Strategic marketing director
«Успешното развитие на компанията на пазара на хранителни стоки е невъзможно без качествено разработена маркетингова стратегия»
Olga Palenova Head of International Cooperation
«В условията на глобално изменение на климата, когато много страни са изправени пред заплахата от глад, установяването на международни връзки придобива голямо значение»
Krzysztof Smyk Специалист по технологично оборудване
«Успехът на проекта в областта на агропромишления комплекс до голяма степен зависи от качеството на разработването на неговите параметри във фазата преди инвестицията и професионалното ниво на екипа»

Нашите експерти имат опит в изпълнението на проекти за