Професионална асоциация на експерти в областта на агробизнеса от различни страни

Мисията на компанията е да насърчава компаниите от селскостопанската и хранителната промишленост да организират надеждна и печеливша бизнес система

Направете агробизнеса ефективен

Ще бъдем полезни, ако имате нужда:

Агроконсултинг

ОБЛАСТИ НА НАШИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Птицевъдство
Говедовъдство (говеда и МРС)
Свиневъдство
Оранжерийно стопанство
Износ на агропродукти
Млечно производство
Растениевъдство
Комбинирано фуражно производство

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

20
Подотрасли на агропромишления комплекс в областта на компетенциите
30
Повече от 30 експерти от агробизнеса
50
Над 50 проекта са реализирани в АПК

ГЕОГРАФИЯ НА ПРОЕКТИТЕ

Над 50 реализирани проекта в страните от Източна Европа, Близкия изток, Азия