Глобалното изменение на климата и очакваното увеличение на населението до средата на 21 век водят до промяна в търговския и хранителен баланс в света-увеличаване на цената на храните.

В тази връзка дигиталната трансформация на агропромишления комплекс носи огромен потенциал за устойчиво развитие и повишаване на производителността на агропредприятията, благодарение на подобряването на точността на планирането, управлението и автоматизацията.

Дигитализацията на агропроектите позволява:

  • Увеличаване на добива на селскостопански култури и производителността на животните
  • Намаляване на производствените разходи чрез ефективно използване на ресурсите
  • Намаляване на рисковете, свързани с човешкия фактор
  • Намаляване на транзакционните разходи в процеса на продажба на селскостопански продукти и увеличаване на проследимостта на веригата за доставки на продукти от полето до потребителя
  • Намаляване на недостига на работна ръка чрез автоматизиране на производствените процеси

Своевременно осигуряване на необходимата информация за управлението на агропредприятията за вземане на решения

Основните елементи на дигитализацията на агропромишления комплекса:

  • Цифрова база данни за системи за поддръжка на решения в APK (цифрови карти),
  • Цифровизация на производство: „умна“ техника и роботизация (селско-стопанско оборудване и техника, оборудвана с модули изкуствен интелект, системи за автоматично събиране на данни: сателити и безпилотни летателни апарати, системи за управление на климата и така нататък)
  • Аналитични платформи за всички вертикали на APK (прогнозиране на добивите, климатичните рискове и така нататък)
  • Дигитализация на продажбите: пълна проследимост на продуктите от „фермера до масата“, системи за фиксиране на търговски транзакции, базирани на блокада, електронни платформи за продажба на селскостопански продукти

Нашият екип ще ви помогне да изберете правилното цифрово решение, което ще съответства на целите на вашата агрокомпания и ще допринесе за повишаване на нейната ефективност.