Изборът на обекти за сделки с M&A включва следните стъпки:

  • Определяне на оптималния бизнес модел
  • Избор на подходящи обекти за инвестиране
  • Провеждане на цялостен одит на инвестиционния обект
  • Поддръжка на сделката за придобиване на чуждестранен актив