Верига за доставки – система от контрагенти, участващи в процеса на продажба на продукти на крайния потребител (дистрибутори, търговци на едро, търговски вериги, логистични компании).

Основни характеристики на веригата за доставки:

 • разходи за поддръжка
 • брой връзки от производителя до крайния купувач.

Характеристиките на веригата за доставки в конкретно предприятие пряко влияят върху маргиналността на предприятието и търсенето на неговите продукти.

Одитът на търговските условия и веригата на доставки ще бъде възможно най-полезен, ако:

 • планирате да започнете доставки до търговската мрежа
 • не сте доволни от настоящите търговски условия с мрежови клиенти
 • искате да сравните продажбите на вашите продукти от различни клиенти (мрежи, дистрибутори в различни региони), както и вашите условия на работа с тези на конкурентите
 • трябва да направите анализ на пазарните условия на работа, преди да пуснете нов продукт
 • имате нужда от обективни данни, за да подготвите модел на проект.

Какво включва одитът на веригата за доставки:

 1. Оценка на логистичната система и разходите, свързани с нейната поддръжка.
 2. Оценка на търговските разходи и сравняването им с аналогични предприятия.
 3. Оценка на разходите за поддръжка на дистрибуторската мрежа.
 4. Ниво на маркетингови разходи за конкретни групи клиенти(включително мрежа).
 5. Определяне на целевите норми за загуба / възвръщаемост от различни групи клиенти.
 6. Оценка на допустимото ниво на санкции от различни групи клиенти.

Защо трябва да поверим одита на веригата за доставки на нас?

– имаме дългогодишен опит в извършването на одит в категорията храни (FMCG)

– работим както с отворени, така и с чувствителни източници на информация, така че гарантираме надеждността и уместността на данните

– ние се грижим за вашите финансови и временни ресурси и извършваме одит изключително в регионите и каналите за продажби, от които се нуждаете

– за всеки одит ние привличаме професионалисти в областта на продажбите и специалисти от търговските вериги във вашия пазарен сегмент.

В резултат на одита на веригата за доставки ще получите:

 • документ, готов за използване в текущата търговска дейност
 • рамка за изготвяне на търговски оферти за конкретни клиенти
 • готови препоръки за подобряване на търговските условия по вашите текущи договори.