Предлагаме уникални услуги за инвеститори и разработчици на AgTech проекти:

  • Определяне на нуждите на агропромишления комплекс по отношение на AgTech решения
  • Адаптиране на идеите на AgTech проекти към индустриалната практика
  • Проверка на концепциите на AgTech проекти в интерес на инвеститорите и съдействие за необходимото усъвършенстване