Този тип услуги са особено подходящи за следните групи клиенти:

  • Агропредприятия, които искат да подобрят ефективността на своята работа чрез използване на добри индустриални практики
  • Инвеститори / банки, които трябва да увеличат икономическата възвръщаемост на придобитото / кредитираното агропредприятие

Разработването на блок от мерки за повишаване на ефективността се основава на резултатите от цялостен одит на работата на агропредприятието.

В основния сценарий одитът и разработването на мерки за ефективност се извършват в следните области:

  • Условия за отглеждане на живи животни (за животновъдни комплекси). Оценка на степента на достигане на генетичния потенциал (т.е. доколко предприятието постига показателите за ефективност на отглеждане, заложени от доставчика на генетика). Сравнение на показателите със средните стойности на индустрията.
  • Условия за отглеждане на култури (за растениевъдни комплекси). Сравнение на показателите със средните стойности на индустрията.
  • Условия за осигуряване на биосигурност на предприятието (оценка на нивото на риска от загуби, свързани с появата на огнища на болести, включително карантина, които могат да доведат до пълно спиране на актива).
  • Фактори за формиране на себестойността на готовата продукция.
  • Условия за осигуряване на безопасността на продуктите по отношение на транспортната и логистичната инфраструктура.
  • Условия за търговски и маркетингови дейности.
  • Ниво на качество на цялостното управление на активите.

Цялата работа се извършва от практикуващи експерти точно в областта, в която работи изследваното агропредприятие.

По Ваше искане можем да насочим работата си именно към онези задачи, които са приоритетни за конкретно агропредприятие.

Също така, когато разработваме програми за повишаване на ефективността, изхождаме от принципа на разумността на размера на предложените инвестиции, т.е. съпоставяме обема и цената на предложените дейности с възможностите на предприятието.