Разработване на стратегия за развитие на нов актив-Оценка на пазарния потенциал – избор на цел, провеждане на конкурентен анализ-DD-определяне на оптималния контур на сделката –

На нашите партньори предоставяме пълен списък на услугите, свързани с сделки за придобиване на активи в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. В същото време ние предоставяме услуги за оценка както на отделни предприятия, така и на холдингови (мултидисциплинарни) структури, като вземаме предвид техните вътрешни процеси на взаимодействие.

Този блок работа включва следния спектър от оценка на предприятието (холдинга):

  • технологичен одит
  • финансов одит
  • данъчен одит
  • правен одит
  • оценка на цялостната ефективност на бизнеса
  • оценка на пазарния потенциал на оценявания актив / сравнение с дейността на подобни предприятия